banner2

Biz bu diyeti reddediyoruz!

BİZ BU DİYETİ REDDEDİYORUZ…

Hacı kasap, bir iftira üzerine kolunun kesilmesine karar verilen demirci ustası Koca Ali’nin kolunun diyetini vermiş, sonra da, ölünceye kadar köle gibi hizmet etmesini istemişti.
Üstelik insanlık dışı muamelelerini dayatmak için, hep diyeti ileri sürerdi.
Yine bir gün:
“– Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba! Ben olmasaydım şimdi çolak kalacaktın…” deyince:
“Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu, yüksek kıyma kütüğünün üstüne koydu. Kaldırdı, ağır satırı öyle bir indirdi ki…

O anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan Hacı Kasap’ın önüne:
“– Al bakalım, şu diyetini verdiğin şeyi! “ diye hızla fırlattı.
Sonra giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkândan çıktı.”
Mustafa Kemâl Türkiye’sinde yaşayan ve O’nun işaret ettiği “muasır medeniyetler” hedefine gönül verenlerden hiç biri, Sayın Cumhurbaşkanım, biliniz ki, Koca Ali’den farklı değildir.

 

-Siz Marmara Ray’ı yapıp, sonra da, lâiklik konusunda tereddütler yaşayan adamı Meclis Başkanı yapıyorsanız..
Biz bu diyeti reddediyoruz..Alınız Marmara Rayınızı geriye..

 

-Siz, Avrasya Tüneli’ni açıp, sonra da, “ Atatürk’ü seven, cenazeme gelmesin..” diyen adamı hastane ziyaret ediyorsanız.
Biz bu diyeti reddediyoruz.. Alınız Avrasya Tünelini geriye..

 

-Siz, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi köprüleriyle boğazı ve körfezi aşıp, sonra da, kamusal alandaki haklarımızı ihlâl edip, o alanlarda, bize kendi yaşam anlayışınızı dayatıyorsunuz..
Biz bu diyeti reddediyoruz. Alınız köprülerinizi geriye..

 

-Siz, Zigana’yı, Ovit’i delip, sonra da, televizyon kanallarını, radyo dalgalarını, gazete sütunlarını kare kare, sütun sütun, kelime kelime zapt ediyorsanız,
Biz bu diyeti reddediyoruz. Doldurun toprakla o delikleri, biz Ferhat oluruz hepimiz.

 

-Siz, on binlerce kilometre bölünmüş yol açıyorsanız, sonra da, “ İki sarhoş adam “ diyorsanız,
Biz bu diyeti reddediyoruz.. Yeniden tek şeride düşürünüz o yolları..

 

-Siz, dünyanın en büyük hava limanını yapıp , sonra da, bu memleketin en mükemmel okullarına, imam hatip formatı vermeye çalışıyorsanız,
Biz bu diyeti reddediyoruz… Veriniz, kağnılarımızı geriye..

 

-Siz dünyanın en güzel hastanelerini hizmete sokuyorsanız, sonra da oraya erkek muayene etmeyen kadın doktorları dolduruyorsanız…
Biz bu diyeti reddediyoruz.. Veriniz sıtmamızı geriye..

 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunun için, çoğumuz 24 Haziranı, demirci ustası Koca Ali olmak için bekliyoruz..
Saygılarımla..

YORUM EKLE