banner2

Düşünerek doğruyu bulmak

Bir konuda fikir sahibi olmak, bunu ifade edip, tartışmaya açmak, düşünmek demektir.
 

Düşünmüyorsak, daha iyi bir yaşamı nasıl hak edebiliriz ki?
 

Düşünmek, sadece kendi hayatımızı tanzim etmeye çalışmak değildir.
 

Konu, hepimizin daha iyi bir dünyada yaşamasıdır.
 

Eğer sadece kendi hayatımızı düşünürsek, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük düşünürlerinden bir olan Aristo ile ters düşeriz.
 

Biliyorsunuz, Aristo, "İnsan sosyal bir hayvandır." demişti. 
 

Sosyal olmak ise, kendinizden başkalarının da yaşadığını bilmektir.
 

Buna inanırsanız, düşüncelerinizi paylaşmak gereğini duyarsınız.
 

İnsanın düşüncelerini paylaşması, düşüncelerini dayatması değil; onları tartışmaya açması demektir.
 

Başkalarını da dinliyorsanız; hatta karşı tarafın, sizinle uzlaşmayan düşüncelerini ilgiyle karşılıyor, kısmen kabul, kısmen reddediyor ya da, kendi düşüncelerinizden tamamen vaz geçiyorsanız, bu sizin sosyal hüviyetinizin kalitesini gösterir.
 

Bu tartışmanın yapılış tarzı ise, sizin yaşadığınız hayatın ve ülke idaresinin sosyal derecesini gösterir.
 

Tartışma, zevkle takip ediliyor; hatta tarafların dışından katkılar alıyorsa, bazen tebessümlerle destekleniyor; bazen de kaşların hafifçe yukarıya doğru kıvrılmasıyla itirazlar belirtiliyorsa, siz demokratik bir ülkede yaşamak umudunu hala muhafaza ediyorsunuz demektir.
 

Kendi yaşamınız ve bu yaşamın yaşandığı ülke hakkında düşünemiyor; bu düşüncelerinizi de dillendiremiyorsanız; sizin de, ülkenizin de işi zor…
 

Yani dostlar, düşünmüyor, düşünüp de fikirlerinizi ifade edemiyorsanız yani "sosyal bir hayvan" olmak için hiç gayret etmiyorsanız; bu sizin başkalarının düşündüğü, hatta dayattığı tarzda yaşamaya razı olmanız demektir.
 

Ünlü filozof Bertnard Russell , "Felsefe, henüz kesin olarak bilinmeyen konular üstünde kafa yormaktır." der.
 

Bugün ülkemizin düştüğü durumda, 11. Yüzyılda, "İçtihat kapısı kapanmıştır."diyerek dinimizden felsefeyi, yani "Kesin olmayan konular hakkında kafa yormayı" yasaklayan İmam Gazali’nin rolü vardır.
 

Düşünmeyi bilmeyenler veya unutanlar, dini rivayet nakline indirmişler, Kur’andan ve Kur’anın hikmetinden uzaklaşmışlardır.
 

Çektiğimiz sıkıntıların temel sebebi, hurafelerle iktifa edip, düşünmeyi bırakmaktır.
 

Düşünmekten ve düşüncelerinizi açıklamaktan korkmayın..
 

Yanılmış da olabilirsiniz; bu sizin düşüncelerinize itiraz edenlerin kendi fikirlerini açıklamasına, yani doğruyu bulmanıza yardım eder.

YORUM EKLE