banner2

EMİR, DEMİRİ KESER Mİ?

1.Sözleşmelerde dövize son mu?

Bu bir kandırmacadır. Bundan sonra yapılacak anlaşmalar için söz konusu olabilir; ama bu haliyle bile “ “Mukavelelerdeki irade muhtariyetine” getirilmiş bir tahdittir.

Almanya’da, sigorta şirketlerinin, bankaların, müşterilerine dayatıp imzalattıkları anlaşmalarda, mikroskobik harflerle yazılı şartların , “ Manevî cebir” altında imzalatıldığı kabul edilmekte ve bu anlaşmalar iptal edilmektedir.

Bizde irade muhtariyetin ihlâli yürümez.

Burada da kanunların veya kanun hükmünde kararnamelerin ya da, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin geçmişe doğru yürümeyeceği prensibi gücünü gösterir, bunun için “Bu bir kandırmacadır. “ diyoruz.

Neyse ki, bu sefer görünüşü kurtarmak için , “ Eğer, mevcut sözleşmeler 30 gün içinde, yenilenip, Türk lirasına dönmezse, 50 bin lira ceza uygulanacaktır. “ hükmü bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer almıştır.

Taraflardan birinin mukavelenin dövizle devamında, 50 bin liranın çok üstünde menfaati varsa, bu cezanın manası kalmaz.

Ayrıca bu hüküm de, hukukun umumi prensiplerine aykırıdır.

Geriye doğru yürümeyecek bir kararnameyi tatbik etmediği için, kimseden değil 50.000 lira; 50 kuruş bile ceza alınamaz..

Ayrıca, bir yabancı büyükelçilik çalışanıyla veya uluslararası bir büyük şirketle yapılacak sözleşmelerde, dövizle ödeme serbestisi istisnası, ekonomiye zarar vermez, katkı sağlar.

2. Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri

Türk hukuk sisteminin, siyasetçilerin müdahalelerine maruz kaldığını defalarca görmüş uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar, yaptıkları yatırımlarla ilgili anlaşmazlıklarla, “ Uluslararası Tahkim” i Türk hukuk sistemine sokmuşlardır.

Yani, paşa paşa bu ücretleri dövize tabi olarak ödeyeceğiz.

Yalnız bazı anlaşmalarda, tarafların müşterek rızası ile doların Türk Lirasına karşı kazandığı değere sınır konulmuştur.

“Doların değer artışında, en yüksek parite 1 dolar=4.70 TL ‘den yüksek olamaz” gibi.

Bu sebeple, bu madde, tarafların müşterek rızası ile sözleşmede yer aldığı için, tatbik edilecek, doların fiyatı ne olursa olsun, geçiş ücretleri 4.70 paritesi ile ödenecek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin neticesi olarak değil.

3. Merkez Bankası…

Sayın Cumhurbaşkanının, Merkez Bankasının para politikalarıyla ilgili kararını açıklayacağı gün faiz ve enflasyon konusunda düşüncelerini, üstelikte, “ Hangi enflasyon tahminiz tuttu ki “ gibi bir üslûpla açıklamasını doğru bulmuyoruz.

Bu üslûp, hâlâ insan haklarının ve evrensel demokrasi kurallarının tartışıldığı ülkelerde, icraatı ne olursa olsun, Merkez Bankasının bağımsızlığını gölgeler.

Niye şikayet ediyorsunuz ki?

Merkez Bankası Başkanı’nı CHP mi tayin etti?

Tabii ki, hayır!

Merkez Bankası Başkanı’nı tayin yetkisi, iktidara aittir.

Tayinden sonra da, Merkez Bankası bağımsızdır.

Bu sebeple tayin ettikten sonra, icraatından şikâyet etmek istemiyorsan. tayinden önce kılı kırk yaracaksın…

Sayın Cumhurbaşkanım,

Eninde sonunda, herkes, ekonomide, demokraside, adalette, kamusal alanda yaşam serbestisinde, emirin, demiri kesmediği bir ülke konusunda mutabık olacak.

Mutabakatta ne kadar gecikirsek, hasar o kadar büyük olacak.

YORUM EKLE