banner2

ZORLAMAYINIZ, OLMAZ…

Meclis başkanlarının, mensup oldukları partilerin üyesi bulundukları siyasi partinin meclis, içindeki ve dışındaki faaliyetlere katılamayacağı “konusundaki hükmü, Amir hükümdür, emredicidir.
 

Bu emir, manasını değiştirecek, O’nu yok hükmüne taşıyacak şekilde yorumlanamaz, emrin muhtevası kanunlarla saptırılamaz.
Bunu, yurttaşlık bilgisi okuyan, bizim neslin ilkokul talebeleri de bilir.
Hukuk Fakültesinin kapısından içeri giren değil; o kapının önünden geçen de bilir.

 

Tabii iktidardaki partinin hukukçuları da bilir.
Ama bilmek kâfi değildir.
Bilginin gereğini yapmaktır önemli olan…
Demokrasi budur.

 

Ülkenin birliği ve geleceği için, bildiğini söylemektir.
Siz, bildiğinizi Sayın Meclis Başkanına söyleseniz, eminim ki, dinler ve Meclis başkanlığından istifa eder.
Söylemezseniz, ya da, inandığınızın dışında partinizin arzu ettiğini söylerseniz, bir gün çocuklarınıza hesap veremezsiniz.

 

Demokrasi bir hukuk kuralları rejimidir.
Yani temeli, kanun ve amme nizamıdır.
Amme nizamı, anayasa ile kurulur ve kanunlarla korunur.
Bunun içindir ki, bizim zamanımızda okuduğumuz Anayasa dersinin adı “ Teşkilât-ı Esasiye Kanunu “ idi.

 

Demokrasilerde, seçimle işbaşına gelinir, hilesiz ve tartışmasız bir seçim, meşruiyetin başlangıcıdır.
Meşruiyet kanunlara ve amme nizamına riayetle devam eder.
Aksi takdirde meşruiyet tartışılır.
Siz anayasanın amir hükmümü “Müeyyidesi yok “ diyerek görmezden

gelirseniz, o emredici hükmü, seçim kanunu ve siyasi partiler kanunlarına yaptığınız bazı atıflarla saptırmayı yeğlerseniz, demokrasi kültürünüz ve hukukun üstünlüğüne inancınız, yani meşruiyetiniz tartışılır.
Bunu yadırgamayınız.
Tartışmak, demokrasinin vaz geçilmezidir.

Ve biliniz ki, hukuku üstün kılmak için söylenen söz, “ fitne “ değildir.
Peki fitne ne? “Derseniz.

Size Keçecizâde İzzet Efendi şöyle cevap verir.
Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihân harâp(*)
Eyler anı müdâhane-i âlimân harâp”

(Herkes bilir ki dünya fitne ve fesat ile harap olmaz, onu alimlerin dalkavukluğu harap eder.)

YORUM EKLE